Bölüm Hakkında

İletişim dünyası çok hızlı biçimde değişmekte ve gelişmektedir. Yerel ve küreseli aynı zaman ve mekan boyutlarına eş güdüm içinde taşıyan iletişim teknolojileri, dünyanın öncü ülkeleri tarafından ilgiyle takip edilmekte ve hatta etkin biçimde kullanılmaktadır. Yirminci yüzyılda iletişim ve medya alanında söz sahibi olan ülkeler, günümüzde de yeni medya/sosyal medya araçları ile dünya gündeminin belirlenmesinde etkili olmaktadırlar. Bu nedenle iletişim ve medya araçlarına olan ihtiyaç hemen her alanda artmaktadır. Bu ihtiyacın bir sonucu olarak ülkemizde de iletişim fakültelerinin sayısı artmaktadır.

... Devamı