Akademik Personel

Prof. Dr.

Fahrettin ALTUN

fahrettin.altun@ihu.edu.tr

İbn Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nde öğretim üyesi olan Fahrettin Altun, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise “McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Altun 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Altun Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş (İnsan Yayınları, 2017 4.Baskı) ve Freedom Press in Turkey (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya’yla birlikte SETA Yayınları, 2016) adlı kitapları kaleme aldı. Middle East Critique, Perceptions, Toplum ve Bilim, TALID, Euro Agenda, Sivil Toplum ve Divan dergileri başta olmakta üzere çeşitli akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. Ayrıca The Turkish AK Party and Its Leader: Criticism, Opposition and Dissent (Routledge Yayınları, 2016); Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: İslamcılık (İletişim Yay, 2016); Sivil Toplum: Farklı Bakışlar (Kaknüs Yay., 2016) gibi kitaplara bölüm yazdı. Burhanettin Duran ile The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath (SETA Yayınları, 2016), İsmail Çağlar ve Mehmet Akif Memmi ile 15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası başlıklı kitapları derledi. Altun Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. TRT 2 ve TRT Haber’de yayımlanan Ayrıntı adlı televizyon programını hazırladı ve sundu. Halihazırda Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, aylık Kriter dergisinin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmekte, TRT 1’de Enine Boyuna ve TRT Haber’de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak kaktı sunmaktadır. SETA İstanbul’un Genel Koordinatörlüğünü yürüten Altun, siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.


Dr. Öğr. Üyesi

Hakkı ÖCAL

hakki.ocal@ihu.edu.tr

İbn Haldun Üniversitesi’nde rektör danışmanı olarak ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Hakkı Öcal, 1949 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Kırıkkale ve Yozgat’ta bitirdi. AÜ-SBF’den mezun oldu. 1969 yılında Hürriyet gazetesinin Ankara bürosunda gazeteciliğe başladı; ardından  İstanbul’da Hürriyet Haber Merkezi Müdür yardımcısı olarak çalıştı. Sonra gazetenin Yazı İşleri Müdürlüğü’ne getirildi. Boğaziçi Üniversitesi’nden Master ve doktora dereceleri aldı. Harvard Üniversitesi’nde Prof. Samuel Huntington’ın başkanı olduğu Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde doktora-sonrası çalışma yaptı. Boston Üniversitesi’nde bilgisayar operatörlüğü bölümünden sertifika aldı; WordPerfect firmasında Türkçe dil desteği için danışman olarak çalıştı. Türkiye’ye dönünce Tercüman gazetesi Genel Yayın Müdürlüğüne getirildi. Uluslararası Basın Enstitüsü’nden Basın Özgürlüğü Ödülü aldı. Daha sonra Amerika’nın Sesi radyosuna katıldı. UUNet isimli bir servis sağlayıcının bünyesinde Internet devriminin temellerinin atılmasına tanık olacak bir konumda görev yaptı. George Mason Üniversitesi ve Northern Virginia Community College’da masaüstü yayıncılık, görsel tasarım ve Web Tasarımcılığı dersleri verdi. Byte, PCWorld, PCLife dergilerinde yazı ve bilgisayar programlara dilleriyle ilgili kitaplar yazdı. Bahçeşehir Üniversitesi’nde Rektör Danışmanı ve İletişim Fakültesi öğretim üyesi olarak çalıştı.


Doç. Dr.

Mehmet Emin BABACAN

emin.babacan@ihu.edu.tr

MEHMET EMİN BABACAN Malatya’da dünyaya geldi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Birikim Dergisi ve Dergi Etrafında Gelişen Din Tartışmaları” isimli Yüksek Lisans tezini hazırladı. Doktorasını ise, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Toplumsal Paylaşım Ağlarında Sosyal Sermaye Pratikleri” ismiyle 2012 yılında tamamladı. Yazarın ilgi alanlarını iletişim sosyolojisi, yeni medya, sosyal medya, sosyal sermaye, toplumsal hareketler oluşturmaktadır. 2014-2015’de 1 yıl süreyle Amerika’da University of Wisconsin-Madison’da misafir araştırmacı olarak bulunan Babacan, halen İbn Haldun Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine devam etmektedir. Babacan’ın farklı hakemli dergiler ve derleme kitaplardaki makaleleri ve sunduğu ulusal/uluslararası bildirilerinin yanı sıra; yayımlanan kitabı; Sosyal Medya ve Gençlik (İstanbul, Açılım Kitap, 2015).


Dr. Öğr. Üyesi

Ekrem ÇELİKİZ

ekrem.celikiz@ihu.edu.tr

1999 yılında İzmit Gazi Lisesinden mezun oldu. 2002 yılında Niğde  Üniversitesi Niğde MyO  Radyo Televizyon Yayıncılığı  bölümünden mezun oldu. 2002-2006 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde eğitim gördü. 2006 yılında bu bölümden mezun oldu. 2006-2009 yılları arasında çeşitli yerel ve ulusal televizyon kanallarında muhabirlik, haber editörlüğü,spikerlik ve program sunuculuğu yaptı.
2009 ile 2012 yılları arasında yerli ve yabancı kuruluşlarda Basın ve Halkla İlişkiler Uzmanı olarak görev aldı. 2011 yılında Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden “”Soğuk Savaş Sonrası Hollywood Filmlerinde İdeolojik -Politik Sunum”” isimli teziyle master eğitimini tamamladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Radyo,Televizyon ve Sinema bölümünde “”Televizyon Haberlerinde Siyasal Kimliklerin Sunumu: 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Örneği “”isimli doktora teziyle doktorasını tamamladı. Viyana Üniversitesinde doktora kapsamında araştırmalarda bulundu. 2013 yılından bu yana Üniversitede Öğretim Görevlisi olarak, Diksiyon ve Artikülasyon Teknikleri, Haber Yazma ve Röportaj teknikleri, TV Programcılığı, Film Kuramları, Politik Sinema, Senaryo Yazma Teknikleri, Film Analizi,Kurgu gibi Radyo,Televizyon ve Sinema alanına ait dersler vermektedir. Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon bölümünde 2.5 yıl Sinema ve Televizyon bölümü bölüm başkan yardımcılığı görevini sürdürdü. 2015-2017 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde Öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.
Sinema alanında “”Hacker or God”” isimli kısa film de Prodüktör olarak görev aldı.

“Aynı Aşk Farklı Yüzler” isimli kısa film de Prodüktör ve Yardımcı Yönetmen olarak görev aldı.

“Ayrıca Aynkehf’ten Aynver’te” isimli Süryanileri konu edinen belgesel filmde yardımcı yönetmen olarak yer aldı.


Arş.Gör.

Ali KIVRAK

ali.kivrak@ihu.edu.tr

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü tam burslu olarak 2016 yılında bitirdi. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon Anabilimdalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Üniversite öğrenimi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında proje yazarı olarak çalıştı. TİKA, GSB, Ulusal Ajans, YTB gibi kurumlara hibe projeleri yazdı ve yönetti. Türkiye’nin farklı yerlerinde sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere Proje Döngüsü Yönetimi, Gönüllü Yönetimi, Stratejik Planlama ve Dijital Bağış Toplama alanlarında seminerler verdi.

2014 yılında Agâh Uluslararası Sinema Derneği’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve yönetim kurulunda yer aldı. Aynı kuruluşun GSB desteği ile yürüttüğü Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film Atölyesi adlı projeyi hazırladı ve koordinatörlüğünü yaptı. Proje kapsamında senaryo yazım teknikleri dersini verdi. Halen gönüllü olarak STK çalışmalarına devam etmektedir.


Arş.Gör.

Osman DOĞAN

osmandogan@ihu.edu.tr

Osman Doğan Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, Siyaset Bilimi (Çift Anadal) ve Université Bordeaux-Montaigne (çift diploma) programlarını tamamladı. İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Daha evvel, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı’nda (İSAR) araştırmacı ve TRTWorld’ te yardımcı prodüktör olarak çalıştı. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Farsça bilmektedir.