Ali KIVRAK


Arş.Gör.

ali.kivrak@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

  2. Yüksek Lisans

    Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Anabilimdalı


Biyografi

Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nden 2010 yılında mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nü tam burslu olarak 2016 yılında bitirdi. Halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon Anabilimdalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Üniversite öğrenimi boyunca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında proje yazarı olarak çalıştı. TİKA, GSB, Ulusal Ajans, YTB gibi kurumlara hibe projeleri yazdı ve yönetti. Türkiye’nin farklı yerlerinde sivil toplum kuruluşlarına ve gönüllülere Proje Döngüsü Yönetimi, Gönüllü Yönetimi, Stratejik Planlama ve Dijital Bağış Toplama alanlarında seminerler verdi.

2014 yılında Agâh Uluslararası Sinema Derneği’nin kuruluş çalışmalarına katıldı ve yönetim kurulunda yer aldı. Aynı kuruluşun GSB desteği ile yürüttüğü Kısa Çek Uzun Anlat Kısa Film Atölyesi adlı projeyi hazırladı ve koordinatörlüğünü yaptı. Proje kapsamında senaryo yazım teknikleri dersini verdi. Halen gönüllü olarak STK çalışmalarına devam etmektedir.


Ödüller

Kadir Has Bursu
ÖSYM Bursu