Fahrettin ALTUN


Prof. Dr.

fahrettin.altun@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji (1998)

  2. Yüksek Lisans

    Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyoloji (2000)

  3. Doktora

    İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Sinema (2006)


Biyografi

İbn Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü’nde öğretim üyesi olan Fahrettin Altun, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, doktorasını ise “McLuhan ve Baudrillard’ın Medya Kuramlarının Karşılaştırmalı Çözümlemesi” başlıklı teziyle 2006 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. Altun 2002-2003 yılları arasında Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucu akademik kurulunda yer aldı ve İletişim Fakültesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yaptı. Bu görevlerinin yanı sıra 2008-2014 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde İletişim Bölüm Başkanlığını ifa etti. Ardından 2015-2017 yılları arasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. Altun Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş (İnsan Yayınları, 2017 4.Baskı) ve Freedom Press in Turkey (İsmail Çağlar ve Turgay Yerlikaya’yla birlikte SETA Yayınları, 2016) adlı kitapları kaleme aldı. Middle East Critique, Perceptions, Toplum ve Bilim, TALID, Euro Agenda, Sivil Toplum ve Divan dergileri başta olmakta üzere çeşitli akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. Ayrıca The Turkish AK Party and Its Leader: Criticism, Opposition and Dissent (Routledge Yayınları, 2016); Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce: İslamcılık (İletişim Yay, 2016); Sivil Toplum: Farklı Bakışlar (Kaknüs Yay., 2016) gibi kitaplara bölüm yazdı. Burhanettin Duran ile The Triumph of Turkish Democracy: The July 15 Coup Attempt And Its Aftermath (SETA Yayınları, 2016), İsmail Çağlar ve Mehmet Akif Memmi ile 15 Temmuz’da Medya: Darbe ve Direnişin Mecrası başlıklı kitapları derledi. Altun Yöneliş ve Küre adlı yayınevlerinde editörlük, Anlayış dergisinde yayın yönetmenliği ve Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. TRT 2 ve TRT Haber’de yayımlanan Ayrıntı adlı televizyon programını hazırladı ve sundu. Halihazırda Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığı yapmakta, aylık Kriter dergisinin genel yayın yönetmenliği görevini sürdürmekte, TRT 1’de Enine Boyuna ve TRT Haber’de Dışa Bakış adlı televizyon programlarına yorumcu olarak kaktı sunmaktadır. SETA İstanbul’un Genel Koordinatörlüğünü yürüten Altun, siyasal iletişim, medya ve iletişim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi ve kültürel çalışmalar alanlarında araştırmalarını sürdürmektedir.


Akademik Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. The Socio-political Dynamics of Gülen Terrorist Organization and 15th July Coup Attempt, Ru’ye, Cilt:5, Sayı: 3, 2016, s.15-29
A2. “Freedom and Democratization: Turkey’s Need for a Paradigm Shift in the Media Freedom Debate”, Insight Turkey, vol.18, no.2, 2016, s.129-143 (İsmail Çağlar ile birlikte)
A3. “Orientalization Practices in Mainstream Turkish Foreign News Coverage”, Perceptions, Cilt: XVI, Sayı: 3, 2011, s.139-166.
A4. “Alternatif Tarih Yazmak: Necip Fazıl Kısakürek’in Hafıza Siyaseti”, Toplum ve Bilim, Sayı: 123, İstanbul, 2012, s. 170-203.
A5. “Discourse of Left-Kemalists in Turkey: Case of the Journal, Yön, 1961-1967”, Middle East Critique, Cilt: 19, Sayı: 2, 2010, s.135-156.
A6. “Medya Etiği ve Tarafsızlık Söylemi”, İş Ahlakı Dergisi, Sayı: 8, İstanbul, 2011, s. 9-24. A7. “Exploring Culture Perpective: Birmingham Center for Contemporary Cultural
Studies”, Akademik İncelemeler Dergisi, Sayı: 1, Sakarya, 2011, s. 178-188.
A8. “Mübeccel Kıray’dan Bize Kalan”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Bahar 2008, Sayı: 11, s. 587-610.
A9. “The Military and Society: Who is the Leader of Modernization in Contemporary Turkey?”, Euro Agenda, Avrupa Günlüğü, Cilt: 5, Sayı: 9, 2006, s. 255-267.
A10. “Kutsal Medya, Kutsal Çağ: McLuhan Düşüncesini Anlamaya Katkı”, Divan: İlmi Araştırmalar, Cilt: 11, Sayı: 21, 2006, s. 63-88.
A11. “Niyazi Berkes ve Eserleri Hakkında”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, Mayıs 2004, s. 439-474.
A12. “Teknolojik Determinizm ve Küresel Bir Muhalefet İmkanı Olarak İnternet”, Sivil Toplum, Sayı: 3, 2003, s.7-15.

B.Ulusal ve Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Türkiye Medyasında İslam’ın Tanımlanma Stratejileri, Medya ve Din Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, 2-3 Nisan 2015, 90-92
B2. “Medya ve İletişim Öğretiminde Teori ve Pratik Dengesi”, Yükseköğretimde Yeni Yönelişler ve Sorunlar, Yükseköğretim Kurulu Yay., Cilt I, Ankara, 2012, 413-422.
B3. “Medya İktidarı Medya Etiğinin Düşmanı mı?”, İSAV, Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Araşyışları: Uluslarararası Sempozyum, İstanbul, 24-26 Nisan 2009, İSAV Yay., 269- 284.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1.Press Freedom in Turkey Myths and Truths, SETA Publications, İstanbul, 2016 (İsmail
Çağlar ve Turgay Yerlikaya ile birlikte)
C2.The Turkish AK Party and its Leader, The Rising Criticism of Erdoğan During the Gezi Protests, Ed. Ümit Cizre, Routledge, New York, 2016
C3. “Nurettin Topçu”, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World Vol 5, Ed. John L. Esposito, Oxford University Press, New York, 2009, 384-385. (Hasan Kösebalaban ile birlikte)
C4. “İsmet Özel”, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World Vol 4, Ed. John L. Esposito, Oxford University Press, New York, 2009, 297-298. (Hasan Kösebalaban ile birlikte)

D.Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D.1.Modernleşme Kuramı: Eleştirel Bir Giriş, Küre Yayınları, İstanbul, 3. baskı, 2011, 184
sayfa.
D.2. “Türkiye’de Medya Muhalefeti: Kavramsal Bir Analiz”, Ed: N. Avcı, Türkiye’de Medya, İstanbul, Meydan Yayınları, 2011, 123-139.
D.3. “M. Şemseddin Günaltay”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Cilt 6, İslamcılık. Ed. Yasin Aktay, İletişim Yay., İstanbul, 2004, 160-174.

E.Uluslararası Kitapta Editörlük:

E.1. The Triumph of Turkish Democracy, SETA Publications, İstanbul, 2016 (Burhanettin
Duran ile Birlikte)
F. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
F.1. Türk Tipi Gazetecilikte Edebiyatın Yerine Dair Bir Açıklama Denemesi, Hece. Sayı: 195,
Ankara, 2013, s. 90-97.
F.2. “Baudrillard’ın Medya Teorisinin Kaynakları Hakkında Bir Tartışma, Özne: Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları, Ed. Oğuz Adanır, Cilt: 8, Sayı: 14, 2011, 65-92.
F.3. “11 Eylül Literatürü ve ‘Bizden Neden Nefret Ediyorlar’ Sorusunun Cevabı Üzerine”, Tezkire. Yıl: 11, Sayı: 25, 2002, s. 32-51.
F.4. “Küreselleşme: Söylem ve Gerçek, Tezkire, Yıl: 9, Sayı: 18,2001, s. 88-98.

F.5. Türkiye Sinemasında Toplumsalın Temsili, TYB Akademi, Yıl: 3, Sayı: 9, 2013, Ankara, s. 168-176.

G. Diğer yayınlar: G.1. Çeviriler

G.1.1. Albert Hourani’den çeviri: (Ahmet Aydoğan’la birlikte): “Avrupa ve Orta Doğu”. Yöneliş Yay., İstanbul, 2001, 296 sayfa.
G.1.2. Peter L. Berger’dan çeviri: “Sosyoloji: Bir Davetin Feshi mi? ”, Tezkire. Yıl: 11, Sayı: 25, 2002, s. 77-85.
G.1.3. James Schmidt’ten çeviri: “Aydınlanma Neydi? Moses Mendelsshon ve Immanuel Kant Berlinische Monatsschrift’i Nasıl Yanıtladı?”, Toplumbilim, Aydınlanma Özel Sayısı, Bağlam Yay., Sayı:11, İstanbul, 1999, s. 23-37.
G.2. Raporlar
G.2.1. Türkiye’de Basın Özgürlüğü Raporu, 2012.
G.2.2. 22 Temmuz’dan 29 Mart’a Siyasal Partiler: Değişim ve Statüko Kıskacında AK Parti. SETA Yayınları, 2009.
G.2.3. İstanbul Şehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuruluş Raporu, 2009. G.3.Verilen söyleşiler
G.3.1. Toplum eski sistemi istemediğini haykırdı, Sabah, 7 Ağustos 2016, http://www.sabah.com.tr/pazar/2016/08/07/toplum-eski-sistemi-istemedigini- haykirdi
G.3.2.Medyadaki “terör dili”, Haber10, 19 Nisan 2016, http://www.haber10.com/soylesi/fahrettin_altun_terorun_etkisini_derinlestirmek_ist eyen_bir_medya_var-627558
G.3.3.Başörtülü Kadınlardan Devlet Özür Dilemeli, Tazminat Ödemeli, Yeni Asya, 19 Ağustos 2013, http://www.yeniasya.com.tr/haber_detay2.asp?id=60483
G.3.4.”Sosyologun Kadrajı”, Dünya Bizim, Söyleşen: Zeki Dursun, 10 Mayıs 2011, http://www.dunyabizim.com/index.php?aType=haber&ArticleID=6344
G.3.5.”Fahrettin Altun ile Söyleşi (Söyleşen: Ali Akyurt)”, Kılavuz, Cilt 3, Sayı 31, 2005 G.3.6.”Fahrettin Altun ile ‘Amerikan Emperyalizminin Sonbaharı’ Üzerine (Söyleşen: İsmail
Yaylacı)”, Kitap Postası, Cilt 1, Sayı 8, 2005
G.3.7.Fahrettin Altun, “Türk Aydını ve Kalkınma (Soruşturma)”, Sivil Toplum , Cilt 3, Sayı 11, 132-135, 2005
G.4.Yaptığı söyleşiler
G.4.1.Berat Albayrak ile Söyleşi, “Dünyada Barışa Katkı Yapacak Her Projenin Parçası Oluruz”, Kriter, Sayı: 8, http://kriterdergi.com/dunyada-barisa-katki-yapacak-her-projenin- parcasi-oluruz/
G.4.2.Murat Çetinkaya ile Söyleşi, “Büyük Bir Stres Testinden Başarıyla Geçtik”, Kriter, Sayı: 5, http://kriterdergi.com/15-temmuzda-buyuk-bir-stres-testinden-basariyla-gectik/
G.4.3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Söyleşi, “Kriterimiz yerlilik ve millilik olmalı”, Kriter, Sayı:1, http://kriterdergi.com/cumhurbaskani-erdogan-kriterimiz-yerlilik-ve- millilik-olmali/
G.4.4.Murat Güvenç ve Hasan Kirmanoğlu ile Söyleşi, “Siyasetin Ana Dinamiği Yerellik”, Anlayış, Sayı: 77, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?dergiid=77&makaleid=2279, Ekim 2009
G.4.5. Mustafa Şentop ile Söyleşi, “Üniversiteler Rehabilite Edilmeli”, Anlayış, Sayı: 57, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=5548, Şubat 2008
G.4.6. Ömer Çaha ile Söyleşi, “Mahalle Baskısı Değil, Modernleşme Baskısı”, Anlayış, Sayı: 53, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=5544, Ekim 2007
G.4.7. Mustafa Özel ile Söyleşi, “22 Temmuz 4. Anadolu İhtilali’dir”, Anlayış, Sayı: 51, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=5542, Ağustos 2007
G.4.8. Gökhan Çetinsaya ile Söyleşi, “Cumhuriyet Osmanlı Modernleşmesinin Devamıdır”, Anlayış, Sayı: 49, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?dergiid=&makaleid=5539, Haziran 2007
G.4.9. Hayrettin Karaman ile Söyleşi, “İçtihat Kapısı Kapanmamıştır”, Anlayış, Sayı: 59, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=5551, Nisan 2008
G.4.10. Chalmers Johnson ile Söyleşi, “Medeniyetler Çatışması Tezi Haince Bir Tezdir”, Anlayış, Sayı: 30, http://www.anlayis.net/makaleGoster.aspx?makaleid=4655, Kasım 2005
G.5. Sunduğu tebliğ, seminer ve konferanslar
G.5.1. 2016’dan 2017’ye Türkiye, SETA, İstanbul, 3 Ocak 2017
G.5.2.Cumhuriyet Türkiyesi’nin Oluşum Süreci, Türgev, İzmir, 19 Aralık 2016
G.5.3.Third Annual Gulf Studies Forum, Doha Institute, Doha, 3 Aralık 2016
G.5.4.Türkiye ve Kuzey Afrika (Mağribu’l- Arabi) Karşılıklı işbirliği imkânları ve gelecek perspektifi, Tunus, 22 Kasım 2016
G.5.5. 15 Temmuz Süreci ve Yeni Türkiye, Ensar Vakfı 5.Büyük Türkiye Buluşması, Antalya, 19 Kasım 2016
G.5.6.15 Temmuz Darbe Girişimi: Sivil Toplum Dayanışması, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 27 Ekim 2016
G.5.7. Yeni Dünya Düzeni Arayışları Karşısında Türkiye’nin Konumu, Vefader, İstanbul, 4 Mayıs 2016
G.5.8. I. Uluslararası Doğu-Batı Arasında İslam Sempozyumu, Doğu Batı arasında Türkiye , Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi, 13.04.2016
G.5.9.Dâhili Ve Harici Saldırılar Karşısında Yerli Milli Duruş, Bayrampaşa Belediye Kültür Salonu, İstanbul, 25 Mart 2016
G.5.10.Medyanın Dili ve Terör, Ümraniye Belediyesi, İstanbul, 17 Şubat 2016
G.5.11. Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları, SETA, İstanbul, 29 Ocak 2016
G.5.12. 1 Kasım’ı Anlamak, SETA, İstanbul, 10 Kasım 2015
G.5.13.Gündem Analizi, TÜRGEV, İstanbul, 21 Ekim 2015
G.5.14. Dünyada Başkanlık Sistemi Örnekleri ve Türkiye İçin Yol Haritası, SETA, İstanbul, 25 Mayıs 2015
G.5.15. Haber ve Haberciliğin Dönüşümü, SETA, İstanbul, 27 Ocak 2015
G.5.16.Charlie Hebdo Saldırısı, SETA, İstanbul, 13 Ocak 2015
G.5.17. Basın Özgürlüğü Tartışmaları, SETA, İstanbul, 2 Ocak 2015
G.5.18.Yeni Türkiye Buluşmaları 17 Aralık Süreci ve Demokrasi, AKM Perge Salonu, Antalya, 27 Aralık 2014
G.5.19. Mescid-i Aksa Krizi ve İİT’nin Yaklaşımı, SETA, İstanbul, 13 Aralık 2014 G.5.20. Medya Sosyolojisi Okumaları, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, İstanbul, 15 Kasım
2014
G.5.21. Türkiye’de Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması, SETA, İstanbul, 30 Ekim 2014
G.5.22. Medya Sosyolojisi Okumaları Medya Muhalefeti, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, İstanbul, 8 Mart 2014
G.5.23. Medya Sosyolojisi Okumaları, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, İstanbul, 8 Şubat 2014
G.5.24.Medya Sosyolojisi Okumaları”nda Televizyondaki Eğlence İçeriklerinin Dünü Bugünü, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, İstanbul, 11 Ocak 2014
G.5.25.Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi Sempozyumu, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, İstanbul, 19 Mayıs 2013
G.5.26. Ramazan Araştırmalarında Yöntem Sorununu Yeniden Düşünmek: Sempozyum Değerlendirme Konuşması, Oruç ve Ötesi: Çok Boyutlu Bir Fenomen Olarak Ramazan, 1. Uluslararası Ramazan Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi, İstanbul, 15 Temmuz 2012
G.5.27. Medya Sosyolojisi Okumaları III, Atatürk Kitaplığı, İstanbul, 5 Mayıs 2012
G.5.28. Medya Sosyolojisi Okumaları II, Atatürk Kitaplığı, İstanbul, 7 Nisan 2012
G.5.29. Medya Sosyolojisi Okumaları I, Atatürk Kitaplığı, İstanbul, 4 Şubat 2012
G.5.30. Medya Sosyolojisinin Ana Başlıkları II, Atatürk Kitaplığı, İstanbul, 3 Aralık 2011
G.5.31. Medya Sosyolojisinin Ana Başlıkları I, Atatürk Kitaplığı, İstanbul, 1 Ekim 2011
G.5.32. İletişim Sosyolojisi Okuma Grubu Koordinatörlüğü, Bilim ve Sanat Vakfı, http://www.bisav.org.tr/sabit.aspx?contentid=28, Eylül 2011-Şubat 2012
G.5.33. “Medya ve İletişim Öğretiminde Teori ve Pratik Dengesi”, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, YÖK, İstanbul, 27-29 Mayıs 2011
G.5.34. Muhteşem Yüzyılın Oryantalizmi ve Bilinmeyen Osmanlıya Dair, Atatürk Kitaplığı, http://www.kultursanat.org/etkinlik.php?id=984 24 Mart 2011
G.5.35. Medya Sosyolojisi Okuma Grubu Koordinatörlüğü, Bilim ve Sanat Vakfı, http://www.bisav.org.tr/haberler/index.cfm?id=175&tablo=1, Kasım 2010- Haziran 2011
G.5.36. Ortadoğu’da İyi Niyetli Tarafsızlıktan Arabuluculuğa, Türk Dış Politikasında Dönüşüm Sempozyumu, Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 15 Mayıs 2010
G.5.37. Muhafazakar Demokrasi: Sentez mi Oksimoron mu?, AKP’den AK Parti’ye Adalet ve Kalkınma Partisi Sempozyumu, İstanbul, 6 Haziran 2009
G.5.38. Çatışan Modernleşmeler, AFSEA, Uluslararası Şark-Garp Felsefe Kongresi, Bakü, 2- 3 Mayıs 2009
G.5.39. The Perception of Modernization by Turkish Military, Chicago Ünivesitesi, 18th Middle East History and Theory Conference, Chicago, 9-10 Mayıs 2003
G.5.40. 22 Temmuz’dan 29 Mart’a Siyaset: AK Parti, SETA Vakfı, Ankara, 12 Mart 2009
G.5.41. Medya Teorileri (4 Hafta), Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 2008
G.5.42. Global İletişim Devrimi ve Marshall McLuhan, Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi, İstanbul, 29 Mayıs 2007
G.5.43. 20. Yüzyıl Sosyal Bilim Düşüncesi (8 Hafta), Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 2007
G.5.44. Medya Teorileri (4 Hafta), Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 2007 G.5.45. Modern Sosyal Teori (8 Hafta), Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul,
2006
G.5.46. Klasik Sosyal Teori (8 Hafta), Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul, 2006
G.5.47. Küreselleşme, Kent ve Kimlik, Yerel Yönetimler Kültür Şurası, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya, 01-02 Eylül 2006
G.5.48. Küreselleşme, Yerellik ve İnsan Hakları, MAZLUM-DER İnsan Hakları Okulu, İstanbul, 18 Aralık 2005
G.5.49. 1945 Sonrasında Sosyal Bilimlerin Dönüşümü (4 Hafta), İLEMDER, İstanbul, 2000
G.6. Düzenleme kurulunda yer aldığı uluslararası sempozyumlar
G.6.1. Oruç ve Ötesi: Çok Boyutlu Bir Fenomen Olarak Ramazan, 1. Uluslararası Ramazan Sempozyumu, Ümraniye Belediyesi, İstanbul, Organizasyon Heyeti Başkanı (Editör), 13-15 Temmuz 2012, http://www.ramazansempozyumu.com/
G.6.2. 1. Uluslararası Çocuk ve Medya Uygulamaları Sempozyumu, TRT, Konya, Bilim Kurulu Üyesi, 23 Nisan 2012, http://www.trt.net.tr/cocukkongresi/Komite.aspx?Dil=Tr
G.6.3. Türkiye Medyasında İslam’ın Tanımlanma Stratejileri, Medya ve Din Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Konuşmacı, 2-3 Nisan 2015, http://ww4.ticaret.edu.tr/medyavedinsempozyumu/wp- content/uploads/sites/58/2015/03/30-mart_program.pdf