Mehmet Emin BABACAN


Doç. Dr.

emin.babacan@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Gazi Üniversitesi - İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım - 2005

  2. Yüksek Lisans

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Din Sosyolojisi - 2009

  3. Doktora

    Sosyoloji - Sakarya Üniversitesi - 2012


Araştırma Alanları

İletişim Sosyolojisi, Yeni İletişim Teknolojileri, Yeni Medya/Sosyal Medya, Gençlik Çalışmaları, Toplumsal Hareketler

Biyografi

MEHMET EMİN BABACAN Malatya’da dünyaya geldi. 2005 yılında Gazi Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 2007-2009 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Birikim Dergisi ve Dergi Etrafında Gelişen Din Tartışmaları” isimli Yüksek Lisans tezini hazırladı. Doktorasını ise, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Toplumsal Paylaşım Ağlarında Sosyal Sermaye Pratikleri” ismiyle 2012 yılında tamamladı. Yazarın ilgi alanlarını iletişim sosyolojisi, yeni medya, sosyal medya, sosyal sermaye, toplumsal hareketler oluşturmaktadır. 2014-2015’de 1 yıl süreyle Amerika’da University of Wisconsin-Madison’da misafir araştırmacı olarak bulunan Babacan, halen İbn Haldun Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nde Doç. Dr. olarak öğretim üyeliğine devam etmektedir. Babacan’ın farklı hakemli dergiler ve derleme kitaplardaki makaleleri ve sunduğu ulusal/uluslararası bildirilerinin yanı sıra; yayımlanan kitabı; Sosyal Medya ve Gençlik (İstanbul, Açılım Kitap, 2015).


Akademik Yayınlar

MAKALELER
1. BABACAN MEHMET EMİN (2016). Sosyal Medya Kullanım Alanları ve Bağımlılık İlişkisi. The Turkish Journal on Addictions, Doi: 10.15805/addicta.2016.3.0017 (Yayın No: 2567207)

2. BABACAN MEHMET EMİN (2016). Yeni Medya Ve Toplumsal İktidar Bağlamında Özne. Çankırı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 519-542. (Yayın No: 2567204)

3. BABACAN MEHMET EMİN (2016). Toplumsal Derinlik Sosyal Medya ve Gençlik. İnsan ve Toplum, 23-45., Doi: dx.doi.org/10.12658/human.society.6.11.M0159 (Yayın No: 2684843)

4. BABACAN MEHMET EMİN (2016). Social Capital and Higher Education Relationship in Communication Age. International Peer-Reviewed Journal of Communication and Humanities
Research(10), 207-220., Doi: 10.17361/UHIVE.20161016624 (Yayın No: 2629071)

5. BABACAN MEHMET EMİN (2015). Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler Ve Yeni Karakter Analizi. Folklor ve Edebiyat, 21(83), 295-307. (Yayın No: 2018544)

6. BABACAN MEHMET EMİN (2015). Gençliğin Sosyal Medya Kullanım Pratikleri ve Sosyal Sermaye
İlişkisi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3(6), 37-65. (Yayın No: 2489699)

7. BABACAN MEHMET EMİN (2014). Sosyal Medya Sonrası Yeni Toplumsal Hareketler. Birey ve
Toplum Dergisi, 4(7), 135-160., Doi: http://dx.doi.org/10.20493/bt.55255 (Yayın No: 2568525)

8. BABACAN MEHMET EMİN,HİRA İSMAİL,HAŞLAK İRFAN (2011). Sosyal Medya ve Arap Baharı.Akademik İncelemeler Dergisi, 6(2), 63-92. (Yayın No: 959761)

KONFERANS BİLDİRİLERİ

1. BABACAN MEHMET EMİN (2016). Yeni İletişim Teknolojileri ve Değişen Kentlilik Karakteri. Uluslararası Şehir ve Medeniyet Sempozyumu (/)(Yayın No:2910626)

2. BABACAN MEHMET EMİN (2015). The Relation Of Image And Being Visible On Social Media. (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities (Özet Bildiri/)(Yayın No:2314529)

3. BABACAN MEHMET EMİN (2013). Sosyal Medya Sonrası Yeni Toplumsal Hareketler. 11th International Conference on Knowledge, Economy & Management (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2666609)

4. BABACAN MEHMET EMİN (2012). Arap Baharı Bir Sosyal Medya Devrimi Midir? II. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:959774)

KİTAPLAR

7.3. Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

1. Sosyal Medya ve Gençlik (2015)., BABACAN MEHMET EMİN, Açılım Kitap, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238, ISBN:978-9944-105-77-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2314369)

2. Özgürleşmenin Yolları, Bölüm adı:(Yeni Medya Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni İnsanın Karakter Çözümlemesi) (2016)., BABACAN MEHMET EMİN, Ütopya Yayınevi, Editör: Erdal Dağtaş, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2668090)

3. Gençlik İletişim ve Sosyal Medya, Bölüm adı:(Toplumsal Derinlik, Sosyal Medya ve Gençlik) (2016)., BABACAN MEHMET EMİN,YAMAN ÖMER MİRAÇ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Editör: Mehmet Emin Babacan, Ömer Miraç Yaman, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 135, ISBN:978-605-4858-21-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2910625)

4. Küreselleşme Uluslararası Sistem ve Siyasi Partiler, Bölüm adı:(Siyasal İletişim Sürecinin Yapısal Dönüşümü ve Siyasete Yansıma Bicimi; Dijital Devrim) (2013)., BABACAN MEHMET EMİN, TOPBAŞ HASAN, Bilsam Yayınları, Editör: Gökhan TUNCEL, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-5026-02-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 959771)