An assessment of Turkish foreign policy: EU, Balkans, and Arabia


İbn Haldun Üniversitesi ve The International Interest; Avrupa Birliği, Balkanlar ve Arap dünyası perspektifinden Türk dış politikasının değerlendirileceği bir panel düzenledi.

Yabancı yatırımcıların Türkiye algısının, Türkiye’nin Balkanlara yönelik özel tutumunun ve genel olarak Türk Dış Politikasının da değerlendirildiği panelde The International Interest Genel Yayın Yönetmeni Sami Hamdi, Londra SOAS Üniversitesinden Dr. Behar Sadriu, ekonomist Ali Sungur Aric ve İbn Haldun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Talha Köse konuşmacı olarak yer aldı.

İbn Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Dr. Taner Doğan’ın moderatörlüğünü yaptığı panel , 20 Kasım’da Süleymaniye Yerleşkesi Salis Medresesi’nde gerçekleştirildi.