İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi üniversitemizdeki akademik araştırmalara katkı sağlıyor


İbn Haldun Üniversitesi’nde devam eden veya tamamlanmış akademik araştırma ve çalışmaların üniversite içi paylaşılması ve istişare edilmesi için “Kolokyum Serisi” başlatıldı.

Kolokyumun açış konuşmasını yapan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, üniversite olarak ilmi ve fikri bir ortam oluşturmak ve bu ortamda öğretim üyelerinin birbirleriyle yaptıkları çalışmalardan haberdar olmaları sağlamak amacıyla söz konusu kolokyumu düzenlediklerini ifade etti.

Bu akademik çalışmaların ilki olan ve Türkiye siyasal tarihinde Tek Parti döneminde yaşamış kişilerle sözlü tarih görüşmeleri yapılarak gerçekleştirilen “Sözlü Tarih ve Toplumsal Hafıza: Türkiye’de Din, Devlet ve Toplum 1923-1950” araştırma projesi tanıtıldı. Nitel yöntemle yapılan araştırmanın saha çalışmasında 26 ilde 149 kişiyle görüşmeler yapıldı. 

Kolokyumda projede yer alan akademisyenler ve proje asistanları, saha araştırması sırasındaki tecrübelerini öğretim görevlileriyle paylaştılar. Araştırmanın saha kısmı tamamlanmış olup veri tasnifi ve tahlil aşamasına geçileceği ifade edildi. 

Üniversitemizin ilk bilimsel araştırma projesinde iletişim fakültesi hocaları Dr. Öğretim Ekrem Çelikiz ve Araştırma Görevlisi Ali Kıvrak projenin başlangıcında saha araştırmacılarına ses ve görüntü kayıt teknikleri, veri depolanması ve yedekleme konularında eğitim verdiler.

İletişim fakültesi Araştırma Görevlisi Osman Doğan ise sözlü tarih projesinde saha araştırmacısı olarak görev aldı.  Araştırmanın sonunda hazırlanacak kitapta ise Dr. Ekrem Çelikiz ve Ar. Gör. Osman Doğan sırasıyla “İsmet İnönü Döneminde Basın Özgürlüğü” ve “Tek Parti Dönemi Laik Toplum İnşa Çabalarına Direnen Simgeler” başlıklı makaleleriyle katkı sağlayacaklar.

 

İbn Haldun üniversitesi, araştırma üniversitesi olma hedefiyle üniversitede çalışan akademisyenlerin yaptıkları bilimsel araştırmaları desteklemektedir.

 

Haber: Osman Doğan, Ali Kıvrak