İbn Haldun Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yüksek Lisans Programları Açıldı


İbn Haldun Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olma amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle lisansüstü ağırlıklı ve araştırma odaklı bir eğitim anlayışını benimsemiştir.  Üniversitemizin bu temel hedeflerine ulaşmak, medya ve iletişim alanına akademik anlamda katkılar sunmak Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programının öncelikli amacıdır. Ayrıca son yıllarda internet ve dijital teknolojilerle birlikte dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de medya ve iletişim sektörüne ilgi önemli ölçüde artmıştır. Bu bakımdan İbn Haldun ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema programı, ülkemizin tarihsel birikimini kısa filmler, TV Programları, sinema ve belgesel diliyle gelecek kuşaklara aktarmayı bir diğer öncelik olarak belirlemiştir. Özetle bu program, hedeflediği entelektüel birikimin yanı sıra, uygulama imkânlarını da içinde barındırarak öğrencisini geleceğe güvenle hazırlayacaktır.

Sosyal bilimlerin kesişiminde yer alan Radyo, Televizyon ve Sinema programı, gerek teorik gerekse uygulama derslerinin yer aldığı vizyoner bir programdır. Bu bakımdan program araştırma ve proje yönüyle öğrencinin akademik yönünü, kısa filmler, TV programları, sinema ve belgesel ağırlıklı olması ile pratik ve uygulama yönünü geliştirecektir. Medya Çalışmaları, Film Analizi, Spikerlik ve Sunuculuk, Senaryo Yazım ve Teknikleri gibi daha birçok ders, programın iki temel yönüne işaret etmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema programının bu karakteristiği öğrencinin yüksek lisans tezi veya uygulama örneği olarak hazırlayacağı kısa film ve belgesel film vb. ile tamamlanmaktadır.

 

Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programı mezunları, elde edecekleri çift yönlü kazanım ile gerek akademik hayatlarına gerekse sektörde güçlü biçimde varlık gösterebileceklerdir. Bu yönüyle program son yıllarda ülkemizde sayıları artan İletişim Fakülteleri’ndeki nitelikli öğretim elemanı ihtiyacının giderilmesine katkıda bulunmuş olacaktır. Ayrıca basın, TV, sinema ve belgesel sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelik ve yeterliğe sahip bireyleri yetiştirmiş olacaktır.

Radyo, Televizyon  ve Sinema Yüksek Lisans Programları,

  • Yüksek lisans programları sinema ve televizyon araştırmacıları ve uygulayıcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
  • Geniş ders yelpazesi, akademik kadrosu ve uygulama stüdyosu akademik araştırma ve içerik üretimi fırsatlarını bir arada sunmaktadır.
  • Öğrenciler ilgilerine göre seçecekleri dersler ve uygulamalarla medyanın üretim, dağıtım ve tanıtım sahalarında uzmanlaşabilirler.
  • Uygulama stüdyosu, teorik ve uygulamaya yönelik geniş ders seçenekleri ve sektörel iş birliği bölümün ayrıcalıklarıdır.
  • Program halihazırda medya sektöründe çalışan kişiler de düşünülerek hazırlanmıştır.
  • Eğitim dili %30 İngilizcedir. Tezli ve tezsiz eğitim verilmektedir.

Başvuru ve diğer bilgiler için; apply.ihu.edu.tr

BAŞVUR