Ders Planı


Zorunlu dersler:

RTC 503 Social Theory and Media Studies

RTC 505 Film Analizi I

RTC 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

RTC 502 Film Analizi II

Diğer seçmeli dersler: Tezsiz Yüksek Lisans programındaki Radyo, Televizyon ve Sinema öğrencileri, en az altı (6) seçmeli ders yükümlülüklerini, aşağıda gösterilen bütünsel ders havuzundaki dersler içinden tamamlayabilirler.

Tipik program akışı: Aşağıdaki tabloda örneklenmiştir.

I. YARIYIL
Ders kodu T U K AKTS
RTC 503 Social Theory and Media Studies 3 0 3 8
RTC 505 Film Analizi I 3 4 5 10
Seçmeli ders 3 0 3 8
Seçmeli ders 3 0 3 8
Seçmeli Ders 3 0 3 8
II. YARIYIL
Ders kodu T U K AKTS
RTC 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
RTC 502 Film Analizi 2 3 4 5 10
Seçmeli Ders 3 0 3 8
Seçmeli Ders 3 0 3 8
Seçmeli Ders 3 0 3 8
III. YARIYIL
Ders kodu T U K AKTS
 RTC 595 Proje 3 0 3 10
IV. YARIYIL
Ders kodu T U K AKTS
RTC 595 Proje 3 0 3 10
T U K AKTS
TOPLAM 104

 

* Bu derslerin kod sayıları dersler program açılması halinde yürürlüğe girecekleri için henüz belirlenmemiştir.

Not: Bu tabloda gösterilen seçmeli derslerin hangilerinin açılacağı, ilgili programın önerisi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir ve dönem başlamadan ilan edilir.