Program Hakkında


İbn Haldun Üniversitesi bir araştırma üniversitesi olma amacıyla kurulmuştur. Bu nedenle lisansüstü ağırlıklı ve araştırma odaklı bir eğitim anlayışını benimsemiştir.  Üniversitemizin bu temel hedeflerine ulaşmak, medya ve iletişim alanına akademik anlamda katkılar sunmak Radyo, Televizyon ve Sinema yüksek lisans programının öncelikli amacıdır. Ayrıca son yıllarda internet ve dijital teknolojilerle birlikte dünyanın birçok yerinde olduğu gibi, Türkiye’de de medya ve iletişim sektörüne ilgi önemli ölçüde artmıştır. Bu bakımdan İbn Haldun ÜniversitesiRadyo, Televizyon ve Sinema programı, ülkemizin tarihsel birikimini kısa filmler, TV Programları, sinema ve belgesel diliyle gelecek kuşaklara aktarmayı bir diğer öncelik olarak belirlemiştir. Özetle bu program, hedeflediği entelektüel birikimin yanı sıra, uygulama imkânlarını da içinde barındırarak öğrencisini geleceğe güvenle hazırlayacaktır.