Medya Okuryazarlığı Dersi İçin Müfredat Hazırlama Toplantısı Yapıldı


Ithaca Üniversitesi’nden Prof. Chris Sperry medya okuryazarlığı dersi müfredatı için hayata geçirilen “Look Sharp” projesi hakkında bir sunum yaptı. Prof. Sperry proje kapsamında üniversitelerde okutulan medya okuryazarlığı dersinde medya analizi için kullanılabilecek bir yöntem geliştirdiklerini söyledi. Bu yöntemle medya içeriğinin sahiplik, hedefler, muhteva, kullanılan teknikler, bağlam, finans, güvenilirlik, etkiler, yorumlar ve izleyici geri dönüşlerine göre analiz edilebileceğini ifade etti. Sunumda bu yöntemin bir uygulaması yapıldı. Örnek bir vaka olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde çok takip edilen Newsweek dergisinin  kapak görsellerinde Vietnam Savaşı’nın nasıl sunulduğu ve zaman içerisinde savaşa bakışın nasıl değiştiği ele alındı.

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri de medya okuryazarlığı konusunda ülkemizde yapılan akademik çalışmalar hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştılar. Etkinliğe Amerika Birleşik Devletleri  Başkonsolosluğu Eğitim ve Kültür İlişkileri Uzmanı Sevil Sezen ve Medya ve İletişim Bölümü Öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Emin Babacan, Dr. Hakkı Öcal, Dr. Ekrem Çelikiz ve Araştırma Görevlisi Osman Doğan katıldı.