Ötekine Hollywood Gözünden Bakmak: Eğlence ve Propaganda Arasında Sinema


Bölümümüz Araştırma Görevlisi Osman Doğan “Ötekine Hollywood Gözünden Bakmak: Eğlence ve Propaganda Arasında Sinema” başlıklı bir seminer programı düzenleyecek. Onur Programı kapsamında düzenlenen, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olan seminerde Hollywood sinemasının Alman, Rus, Çinli, Arap ve Türk gibi Amerikalı olmayan karakterleri nasıl temsil ettiği tartışılacak. Filmlere içerik tahlili yöntemi uygulanarak oyuncuların öne çıkan ve tekrar eden özellikleri tespit edilecektir. Bu amaçla her hafta bir konu başlığı seçilerek ilgili film sahneleri akademik ve eleştirel tarzda müzakere edilecektir.

Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız