Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
İletişim Fakültesi

İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi, gerek toplumsal gerekliliklerin gerekse küresel eğilimlerin farkında olarak teori ile uygulamayı bir arada harmanlayan bir medya ve iletişim programına sahiptir. Özgün değer ve medeniyet referansları çerçevesinde teorik bir formasyonun ardından öğrencilerin mesleki olarak gelişimlerini sağlamak amacıyla staj programlarına müfredatta ağırlık verilecektir. İletişim Fakültesi bünyesinde, Medya ve İletişim alanında lisans ve lisansüstü programları hayata geçirilmiştir.

İbn Haldun Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü bütünleşik bir program yapısı ile iletişim alanının bütün alt disiplinlerini kapsayacak şekilde yapılanmıştır. Bölüm, iletişimin iki farklı alanı olan medya ve pazarlama iletişimi uzmanlıkları ile ilgili eğitim programları sunmaktadır. Öğrenciler temel iletişim disiplinine ait dersleri aldıktan sonra seçmeli ders programları ile ister medya alanında (radyo, tv, sinema, gazete ve dijital ve sosyal medya), ister pazarlama iletişimi alanında (reklam, halkla ilişkiler ve marka yönetimi) dersler alarak uzmanlaşabilmektedirler. Yirminci yüzyılda iletişim ve medya alanında söz sahibi olan ülkeler, günümüzde de yeni medya ya da sosyal medya araçları ile dünya gündeminin belirlenmesinde etkili olmaktadır. Diğer taraftan pazarlama iletişimi açısından da müşteri ilişkileri yönetimi, ülke, şehir ve üretimin markalaştırılması gibi konuların rekabet üstünlüğünü belirlemektedir. Bu nedenle iletişimin medya ve pazarlama iletişimi boyutunda önemi her geçen gün artmaktadır. İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü bu ihtiyacın bir sonucu olarak tasarlanmıştır.

Prof. Dr. İzzet Bozkurt
Dekan

Etkinlikler Tüm Etkinlikler