Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
İletişim Fakültesi

Günümüzün yoğun iletişim ve etkileşim ortamı, bütün sektörlerin iletişime olan ihtiyacını arttırmıştır. Hızla değişen dünya ekonomik, politik ve kültürel sistemi içerisinde iletişim hem bir girdi hem de bir çıktı olarak, gerek iş aleminde gerek kamuda ve gerekse kar amacı gütmeyen bütün kurumlarda temel bir yönetim işlevi haline gelmiştir. İletişim teknolojilerinin bu denli gelişmesi yukarıda bahsettiğimiz bütün sektörler için hem olumlu hem de pek çok olumsuz süreci de beraberinde getirmektedir. Bir taraftan dünyanın her yerinde, herkese, her kuruma ulaşılması mümkün hale gelirken; diğer taraftan, bu yoğun iletişim bombardımanı, aşırı bir iletişim kirliliğine ve mesaj yoğunluğuna sebep olduğu için özellikle iletilmek istenen ve ulaşılmak istenen kitlelere erişim zorlaşmaktadır. Dolayısıyla, günümüzde bütün kurum ve kuruluşlar için iletişim alanı, temel bir yönetim fonksiyonu olarak ele alınmalı, iletişim uzmanları da en üst düzey yönetim yapısı içerisinde yer almalıdır. Çünkü iletişimin temel bir değer katan olarak hizmet ve reel sektörde üretilecek her ürüne katma değer sağlaması, başka bir ifade ile marka değeri kazandırması, kurumun kendisinin bir marka değeri olarak algılanabilmesi için iletişimin stratejik bir enstrüman olarak işletmenin alacağı bütün kararlarda temel bir fonksiyon olarak yer alması gerekir. Önümüzdeki 50 yılda bugünkünden çok daha fazla gelişmiş iletişim teknolojileri ile dünyanın daha yaşanabilir bir yer olması, insan hakları, hayvan hakları, çevresel faktörler ve bunun gibi sosyal değerler üretmek için de iletişimin birleştirici ve etkili bir rolü vardır. Dolayısıyla, yukarıda genel hatlarıyla tanımlanmaya çalışılan iletişimin stratejik bir araç olarak kurumların merkezinde yönetilebilmesi için bu konuda her zamankinden çok daha farklı yetkinliklere sahip iletişim profesyonellerine, uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bir iletişim uzmanında; sosyal, ekonomik ve kültürel yapıyı anlayan tarihsel bağları güçlü, entelektüel kapasiteye sahip, yeni iletişim teknolojilerini kullanan, analiz eden, ve hepsinden önemlisi kurum ve kuruluşun ihtiyaç duyacağı sosyal paydaşları ile etkileşimi gerçekleştirecek ve yürütecek stratejik içerikler üretebilecek  yetkinlikler gerekmektedir. Bu bağlamda İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi, büyüyen kadrosuyla toplumsal ihtiyaçlar ve küresel trendlerin bilincinde olarak, teoriği ve pratiği birleştiren, 3 dilli müfredata sahip, kapsamlı bir Yeni Medya ve İletişim eğitimi sunmaktadır. Yeni düzenlediğimiz müfredatımızda, özgün değer ve medeniyet referansları çerçevesinde teorik ve pratik bir formasyonun ardından öğrencilere geniş kapsamlı zorunlu bir ders listesi sunulmaktadır. Zorunlu derslerini tamamlayan öğrencilerin, iletişim alanının farklı uzmanlıklarında kendilerini geliştirebilmeleri için çok seçenekli seçmeli ders havuzu sunulmaktadır. Örneğin, eğer öğrencimiz gazetecilik ve yeni medya alanında kendini geliştirmek istiyorsa, alanın zorunlu derslerinin dışında kendisine gazetecilik ve yeni medya içerisinde sunulan seçmeli dersleri alarak bir program oluşturabilmektedir. Diğer taraftan eğer öğrenci pazarlama iletişimi, marka yönetimi konularında uzmanlaşmak istiyorsa, bu alandaki seçmeli derslerden kendine bir program oluşturabilmektedir. Öğrenci, televizyon, sinema ve belgesel konularında uzmanlaşmak istiyorsa, medya merkezi stüdyolarındaki danışmanların gözetiminde kendilerine bu konularda sunulan seçmeli havuzundan bir program hazırlayabilmektedir. Bütün bunlara ek olarak, iletişimin uygulamalı bir bilim olması ve buradan beslenen bir alan olmasından dolayı, programımız 7 sömestir ders, 8. son sömestirde uzun dönemli 14 haftalık staj olarak sunulmaktadır. Yani öğrencilerimiz yukarıda tanımlanan alanlardan her biri ile ilgili ülkemizin en seçkin kuruluşlarında son dönemlerini (14 hafta) staj yaparak tamamlamakta ve bu stajları ile ilgili hazırlayacakları bir bitirme projesi ile mezun olabilmektedirler. Öğrencilerimiz eğitim hayatları süresince iletişim alanının gerektirdirdiği yetkinlikleri kazanmak için kendilerine sunulan eğitim ve sertifika programları ve ayrıca staj yaparken hazırlayacakları bitirme projeleri ile mezun olduklarında CV’lerinin ve diplomalarının yanında pekçok sertifika ve projeden oluşan ciddi bir portfolyoya sahip olarak iş arayışlarına girişebilmektedirler. 

Diğer taraftan akademide ilerlemek isteyen öğrencilerimiz için fakülte bünyemizde Radyo Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans, Yeni Medya ve İletişim Yüksek Lisans, Yeni Medya ve İletişim Doktora ve Bütünleşik Doktora programlarımız da hayata geçirilmiştir. Lisans ve lisansüstü programları, stratejik iletişim içeriklerini üretme ve bunları ilgili mecralara görsel, işitsel olarak tasarlayabilme ve hedef kitlelere yönelik etkin medya planlamaları yapabilme yetkinliklerini, bütünleşik bir perspektifte sunacak şekilde tasarlanmıştır.

Teorik bilgilerin pratiğe dönüşebilmesi için her türlü olanağa sahip fakültemizde, medya merkezimiz ve stüdyolarımız sayesinde, prodüksiyon ve post-prodüksiyon ile ilgili gerekli tüm ekipmanlarımız öğrencilerin kullanımına açıktır. Dijitalleşme, yapay zeka teknolojileri ve 21. yüzyılın ihtiyaçlarıyla önemi her geçen gün artan iletişim alanında, nitelikli eğitim kadromuz ve yıldız öğrencilerimiz ile sektördeki en son gelişmeleri yakından takip ediyor, yetkinlik kazandırma odaklı bir öğrenim ortamı sunuyoruz. İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak, derece düzeyinde yüksek taban puanıyla dikkat çeken Yeni Medya ve İletişim lisans bölümümüz ve yurtiçi öğrencilerimiz dışında uluslararası başarılı öğrencilerin tercih ettiği lisansüstü programlarımız ile, dinamik iletişim sektörünün hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki talep ve beklentilerine cevap verebilecek, alanında uzman ve donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Prof. Dr. İzzet Bozkurt
Dekan

Etkinlikler Tüm Etkinlikler